Olvi Oyj ja Servaali Oy vahvaan yhteistyöhön

1. helmikuun 2018

Kaksi vahvaa kotimaista alkoholialan toimijaa yhdistävät voimiaan, kun Olvi Oyj ostaa 80 % osuuden Servaali Oy:stä. Servaalin nykyinen emoyhtiö Momentin Group Oy jatkaa osakkaana 20 % osuudella. Jo pitkään yhteistyötä laitepalvelussa sekä myynnissä tehneille yrityksille tämä on luonteva jatkumo hyvin toimivalle kumppanuudelle. Käytännön asioihin tai yhteyshenkilöihin kauppa ei tuo muutoksia. Servaali Oy jatkaa toimintaansa itsenäisenä yhtiönä kuten tähänkin saakka.

”Kaupan tavoitteina on vahvistaa asemia Suomen markkinoilla ja kasvattaa Servaalista entistä kokonaisvaltaisempi alkoholijuomatalo, sekä lähteä aktiivisesti kansainvälistymään. Olvin vahva osaaminen markkinan eri osa-alueilla tuo Servaalin omistajuuteen uudenlaista osaamista, jonka avulla tulevaisuuden kasvutavoitteet pyritään yhteistyössä saavuttamaan. Olemme innoissamme viemässä Servaalia kohti asetettuja vahvoja kasvutavoitteita ”, kertoo Momentin Groupin omistaja Teemu Lehto, joka jatkaa myös Servaalin hallituksen puheenjohtajana.

Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailu – ja kuluttajaviraston hyväksynnän. Kauppaan eivät kuulu Servaali Oy:n tytäryhtiöt Baltiassa.